Všeobecná pravidla k užívání a údžbě ochranných brýlí

  • V případě poškození (poškrábání) nebo znečištění skel dále brýle nepoužíejte k jízdě, neboť se snižuje bezpečnost jízdy.

  • Při větším znečištění (např. od hmyzu) skla i obruby čistěte omytím pod tekoucí vodou. Nejprve nechte chvíli nečistoty odmočit a poté opatrně prsty a mýdlem smývejte. Doporučujeme používat speciální čističe skel a průhledů, které jsou k tomuto účelu speciálně vyvinuty.

  • Nikdy nepoužívejte čistící prášek, tekuté čističe s abrazivní přísadou (Real, Cif apod.), ani agresivní chemikálie!

  • Nevystavujte brýle zdrojům sálavého tepla, např. v blízkosti výfuku - může dojít k poškození a deformaci!
Kategorie Výrobce

Informace pro Vás

Nejprodávanější