Vyhraj triko nebo mikinu

 

PRAVIDLA​ ​SOUTĚŽE​

 

Soutěžní stránka: https://www.facebook.com/darkbiker.cz


1. ÚVODNÍ​ ​USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Dark Biker motoshop – Polní 27, 695 01 Hodonín, IČ: 75819643 DIČ: CZ8209214266.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 


2. PODMÍNKY​ ​ÚČASTI 

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

  • adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php
  • souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. 


Doba trvání soutěže je od 19. 11. 2020 do 17. 12. 2020 23:59​. 


Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb ani zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.


3. MECHANIKA​ ​SOUTĚŽE​ ​A​ ​VÝHRY


Soutěžní úkol tvoří následující zadání: 

  • Napište do komentáře pod facebokový soutěžní příspěvek, které tričko nebo mikinu s motivem "MOTORCYCLE" byste chtěli od nás dostat, pokud Vás vylosujeme. Vybrat si můžete zde:  http://www.darkbiker.cz/vyhraj-triko-nebo-mikinu/
  • Označte facebookový příspěvek se soutěží "To se mi líbí"
  • Označte facebookovou stránku Dark Biker motoshop "To se mi líbí"  https://www.facebook.com/darkbiker.cz
  • Sdílení příspěvku se soutěží je výhodou, nikoli podmínkou soutěže a za to výherce náležitě odměníme

 

​Soutěžící pod svým osobním profilem splní soutěžní úkol podle výše uvedého zadání. Po skončení soutěže vylosuje vyhlašovatel 3 výherce. Vyhlášení výherců proběhne 18.12.2020. Výherce bude poté kontaktován v komentářích u facebookového příspěvku s výzvou k udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. Výhry budou odeslány prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna na výdejní místo na území České republiky nebo Slovenska, které si výherce zvolí. Náklady na doručení hradí vyhlašovatel.
Jestliže si výherce nepřevezme zásilku s výhrou a přepravce ji po uplynutí lhůty pro vyzvednutí odešle zpět vyhlašovateli, výhra propadá vyhlašovateli soutěže.

 

 

4. PRÁVA​ ​K​ ​POSKYTNUTÉMU​ ​OBSAHU 


Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. 


Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle Zásad ochrany osobních údajů

 

5. OCHRANA​ ​OSOBNÍCH​ ​ÚDAJŮ


Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 měsíců od ukončení soutěže. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na provozovatele soutěže zasláním dotazu na adresu shop(zavináč)darkbiker.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

6. OSTATNÍ​ ​PODMÍNKY 


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy zásilkovou službou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele shop(zavináč)darkbiker.cz


V Hodoníně dne 19.11.2020

 

 

Přejeme hodně štěstí!

 

Kategorie Výrobce

Informace pro Vás

Nejprodávanější

Souhlasím se zpracováním cookies  Zásady souborů cookies.

Souhlasím